Sadarbības partnerības projekti

Sadarbības partnerības projekti ir inovatīvi projekti, kuru galvenie mērķi ir cīnīties ar dopingu tautas sporta līmenī, īpaši atjaunojot vidi amatieru sportā un fitnesā; novērst negodīgu spēles rezultātu iegūšanu, piemēram, kad ieinteresētās personas savā starpā jau pirms spēles vienojušās par spēles rezultātiem; atbalstīt izglītojošas un inovatīvas pieejas, lai cīnītos ar vardarbības, rasisma un neiecietības mazināšanu sportā; kā arī atbalstīt ES politikas dokumentu izpildi, tas ir, ES fizisko aktivitāšu vadlīnijas, ES vadlīnijas sportistu karjerai vai kādā papildus jomā, labas vadības principi sportā un citas.

  • Tīklošanās starp iesaistītajām organizācijām;
  • Labas prakses popularizēšana, apzināšana un apmaiņa ar to;
  • Apmācības un izglītības moduļu un rīku sagatavošana, izstrāde un īstenošana;
  • Pasākumi, lai palielinātu sporta darbinieku kompetences sporta jomā un attīstītu rādītāju uzraudzību un salīdzinošo vērtēšanu, jo īpaši attiecībā uz ētiskas rīcības un uzvedības kodeksu veicināšanu starp sportistiem;
  • Pasākumi izpratnes veicināšanai par sporta un fizisko aktivitāšu radīto pievienoto vērtību iedzīvotāju personīgajā un sociālajā un profesionālajā attīstībā;
  • Pasākumi, lai veicinātu inovatīvu sinerģiju starp sporta jomu un veselības, izglītības, apmācības un jaunatnes jomām;
  • Pasākumi, lai uzlabotu sporta pierādījumu bāzi sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai (datu vākšana, kas ir minēto pasākumu pamatā, aptaujas, konsultācijas utt.);
  • Konferences, semināri, sanāksmes, pasākumi un izpratnes veicināšanas kampaņas minēto pasākumu atbalstam.

 

 Sadarbības partnerības projektus var iesniegt dažādas bezpeļņas organizācijas, tostarp nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību organizācijas, kā arī publiskas personas. Projekti galvenokārt paredzēti, lai izveidotu vai uzlabotu sadarbību starp Programmas valstīm, taču arī Partnervalstis var piedalīties kā partneri (nevis dalībnieki), ja viņu dalība projektam sniedz pievienoto vērtību.

Ar papildu kritērijiem dalībai var iepazīties "Erasmus+” programmas vadlīnijās.

Pieteikšanās sadarbības partnerības projektiem notiek Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē.

Vismaz 5 organizācijas no 5 dažādām Programmas valstīm.
 

Projekti, kas saistīti ar Eiropas Sporta nedēļu 2016, jāiesniedz līdz 2016. gada 21. janvāra plkst. 13.00 pēc Rīgas laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 1. septembrim.
Projekti, kas nav saistīti ar Eiropas Sporta nedēļu 2016, jāiesniedz līdz 2016. gada 12. maija plkst. 13.00 pēc Rīgas laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2017. gada 1. janvāra.

Plašāka informācija http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm.
 

Projektiem, kas saistīti ar Eiropas Sporta nedēļu: max 18 mēneši;
Projektiem, kas nav saistīti ar Eiropas Sporta nedēļu: no 12 līdz 36 mēnešiem.