Publicitātes prasības

Atceries, ka jebkurā projekta pasākumā (konferencēs, semināros vai jebkuros citos informatīvajos pasākumos), paziņojumos vai publikācijās saistībā ar projektu, vai reklāmas materiālos (piemēram, brošūrās, bukletos, plakātos, prezentācijās un citos) jānorāda, ka projekts ir saņēmis Eiropas Savienības finansējumu, izmantojot logo, teksta atrunu vai abus. Logo obligāti jānorāda arī uz visiem izgatavotajiem materiāliem (pildspalvām, zīmuļiem, krekliem, krūzēm, kalendāriem, projekta laikā izveidotiem objektiem dabā un citiem).
 

   

Ja projekts ir saņēmis programmas “Erasmus+” finansējumu, tad izmanto logo, kura teksts norāda: “Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union”.

Šo logo drīkst izmantot izņēmuma kārtā, ja laukums ir mazs, piemēram, pildspalvas, mazas nozīmītes, zīmuļi. Tas iepriekš jāsaskaņo ar aģentūru.

Ja publikācija par projektu tiek publicēta medijos un tas ir reklāmas raksts, kura izdevumi iekļauti arī projekta izmaksās, logo un atrunai: "Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu." jābūt obligāti.

Atruna angļu valodā:
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."

Ja tā ir bezmaksas publikācija (medija vai projekta īstenotāja iniciēta), tad ir pietiekami, ja rakstā norādīts projekta nosaukums, un tas, ka projekts īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, kā arī, ka finansējumu saņem no Eiropas Savienības. Piemēram, "Biedrības "Jaunieši” dalībnieki programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros īsteno jauniešu apmaiņas projektu Jelgavā”.

Logo dažādos formātos, grafiskā dizaina ceļvedis: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en

Atceries, ka minimālajam logo augstumam ir jābūt vismaz 10mm. Taču var būt izņēmuma gadījumi, piemēram, uz pildspalvām un zīmuļiem logo var būt arī mazāks.
Ja rodas kādi jautājumi, sazinies ar aģentūru: 67358065 vai info[at]jaunatne.gov.lv.

Pirms grasies drukāt brošūras vai apdrukāt pildspalvas, neaizmirsti pārbaudīt logo EK tīmekļa vietnē, vai nav iznākuši jauni lietošanas noteikumi un jauns logo.
Publicējot logo kopā ar citu logotipu, Eiropas Savienības emblēmai jābūt atbilstoši izceltai.

Logo jānorāda uz visiem izgatavotajiem materiāliem (pildspalvām, zīmuļiem, krekliem, krūzēm, kalendāriem, projekta laikā izveidotiem objektiem dabā un citiem). 

Informācija par Eiropas Savienības logo lietošanu: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en

Ievietojot fotogrāfijas, video, publikācijas sociālajās vietnēs (Facebook, Twitter, Youtube, u.c.), jāizmanto atsauce uz programmu “Erasmus+”, kura var būt arī tēmturis (hashtag) - #ErasmusPlus, #ErasmusPlusLV, #EVS. Publicējot ziņas 2017. gadā, var izmantot arī tēmturi, kas veltīts programmas "Erasmus+" 30 gadu svinībām.

Publicējot ziņas sociālajā vietnē Facebook, var izmantot atsauci uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras lapu, Twitter - @Jaunatne (ja projekts saistīts tik ar jaunatnes jomu) vai @ErasmusPlusLV.