Projektu konkursi un to rezultāti

2017. gadā programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" tiek organizēti 3 projektu konkursi:

N.P.K.
TERMIŅŠ
PIETEIKUMU VAR IESNIEGT
PROJEKTA
UZSĀKŠANAS LAIKS
PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
1. līdz 2. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika) 1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgais darbs no 2017. gada 1. maija līdz 30. septembrim Ir zināmi Konkursu rezultāti
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim Ir zināmi Konkursu rezultāti
3. pamatdarbība - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās no 2017. gada 1. maija līdz 30. septembrim Ir zināmi Konkursu rezultāti
2. līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika) 1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgais darbs

2017. gada 1. augusta līdz 31. decembrim

no 2017. gada 1. septembra līdz 31. janvārim

tiks publicēti sadaļā Konkursu rezultāti ne vēlāk kā 11. jūlijā
Stratēģiskie EBD projekti no 2017. gada 1. septembra līdz 31. janvārim tiks publicēti sadaļā Konkursu rezultāti ne vēlāk kā 02. augustā
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam 2017. gada 1. augusta līdz 31. decembrim tiks publicēti sadaļā Konkursu rezultāti ne vēlāk kā 02. augustā
3. pamatdarbība - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās 2017. gada 1. augusta līdz 31. decembrim tiks publicēti sadaļā Konkursu rezultāti ne vēlāk kā 11. jūlijā
3. līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika) 1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgais darbs Projektu uzsākšana no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam tiks publicēti sadaļā Konkursu rezultāti ne vēlāk kā 11. decembrī
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) Projektu uzsākšana no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 31. maijam tiks publicēti sadaļā Konkursu rezultāti ne vēlāk kā 2018. gada 02. janvārī
3. pamatdarbība - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās Projektu uzsākšana no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam tiks publicēti sadaļā Konkursu rezultāti ne vēlāk kā 11. decembrī