Projektu konkursi un to rezultāti

2018. gadā programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" tiek organizēti 3 projektu konkursi:

N.P.K.
TERMIŅŠ
PIETEIKUMU VAR IESNIEGT
PROJEKTA
UZSĀKŠANAS LAIKS
PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
1. līdz 15. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika) 1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Brīvprātīgais darbs no 2018. gada 1. maija līdz 30. septembrim Konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 20.aprīlī
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) no 2018. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim Konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 20. maijā
3. pamatdarbība - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās no 2018. gada 1. maija līdz 30. septembrim Konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 20.aprīlī
2. līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika) 1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Brīvprātīgais darbs

no 2018. gada 1. augusta līdz 31. decembrim

Konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 20. jūlijā
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. janvārim Konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 20. augustā
3. pamatdarbība - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās no 2018. gada 1. augusta līdz 31. decembrim Konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 20. jūlijā
3.

līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

 

1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Brīvprātīgais darbs* no 2019. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam Konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 20. decembrī
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) no 2019. gada 1. februāra līdz 31. maijam Konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 20. janvārī
3. pamatdarbība - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. maijam Konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 20. decembrī

*Informācija var tikt precizēta