Projektu konkursi un to rezultāti

2017. gadā programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" tiek organizēti 3 projektu konkursi:

N.P.K.
TERMIŅŠ
PIETEIKUMU VAR IESNIEGT
PROJEKTA
UZSĀKŠANAS LAIKS
PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
1. līdz 2. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika) 1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgais darbs no 2017. gada 1. maija līdz 30. septembrim Ir zināmi Konkursu rezultāti
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim Ir zināmi Konkursu rezultāti
3. pamatdarbība - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās no 2017. gada 1. maija līdz 30. septembrim Ir zināmi Konkursu rezultāti
2. līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika) 1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgais darbs

no 2017. gada 1. augusta līdz 31. decembrim

Ir zināmi konkursu rezultāti
Stratēģiskie EBD projekti no 2017. gada 1. septembra līdz 31. janvārim Ir zināmi konkursu rezultāti
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam no 2017. gada 1. septembra līdz 31. janvārim Ir zināmi konkursu rezultāti
3. pamatdarbība - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās no 2017. gada 1. augusta līdz 31. decembrim Ir zināmi konkursu rezultāti
3.

līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

NB! Informējam, ka sistēmas tehnisku problēmu dēļ ir pagarināta programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 1. pamatdarbības un 3. pamatdarbības projektu pieteikumu iesniegšana. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 6. oktobra plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.

1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgais darbs no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam Ir zināmi Konkursu rezultāti
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 31. maijam Ir zināmi Konkursu rezultāti
3. pamatdarbība - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam Ir zināmi Konkursu rezultāti