Projekta iesniegšana

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 26. aprīlis plkst. 13.00 (pēc Latvijas laika). Katrā projektu konkursā organizācija var iesniegt tikai vienu Stratēģiskā EBD projekta pieteikumu.

Projekta pieteikuma veidlapas tiks publicētas 2017. gada sākumā.