Pieredzes stāsti

Plastmasas pudeles stāsts

Tieši ar šādu nosaukumu tapa projekts, kura mērķis bija, izmantojot neformālās izglītības metodes un radošumu, rosināt jauniešus domāt par vidi, ekoloģiju, materiālu pārstrādi, kā arī veicināt diskusiju un ideju apmaiņu, veidojot jauniešos uzskatus par vides saglabāšanas svarīgumu.

Par mieru un toleranci visā pasaulē

Projekta “Dance for Peace” ideja radās Engures novada jauniešu foruma laikā, tieši 9 mēnešus pirms projekta īstenošanas. Ar šo projektu vēlējāmies sniegt iespēju jauniešiem no dažādām valstīm un ar dažādām pieredzēm paust savu viedokli un attieksmi par mieru un toleranci pasaulē, izmantojot radošās metodes, tādas kā deja, māksla un mūzika.

Kā sasniegt robežas jeb jauniešu apmaiņas projekta radīšana

Kopš pati pirmo reizi apmeklēju “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu, vienmēr līdzi gāja dzinulis pašai kādu dienu izveidot savu lielo projektu. Mazo projektiņu vadīšana, nepārtrauktu ideju rosīšanās prātā, radošu cilvēku satikšana, pieredzes uzkrāšana man palīdzēja ieraudzīt, ka pat nedaudz trakulīgas idejas kļūst reālas un ir īpaši vajadzīgas. Tā tapa mana pirmā jauniešu apmaiņa “Reach The Border”.

Lapas