Pieredzes stāsti

Rēzeknes novadā tiks realizētas starptautiskās apmācības par jauniešu līdzdalību: “Youth actors in decision making”

Laika posmā no 2017. gada 7. līdz 13. janvārim, Rēzeknes novada Čornajas pagasta viesu namā “Rāznas līcis” tiks organizētas starptautiskās apmācības par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos.

Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferencē sagatavo priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai Latvijā

29. - 31. oktobrī Rīgā norisinājās Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konference, kurā piedalījās 170 jaunieši, lēmumu pieņēmēji (pašvaldību un Saeimas deputāti), politikas veidotāji (ministriju pārstāvji, pašvaldību darbinieki, plānošanas reģionu administrāciju pārstāvji) un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji no visas Latvijas.

Lapas