Pieredzes stāsti

Izmēģināt, mācīties un iesaistīt. #LocalActionYouth

Pilnveidoties pašiem, lai atbalstītu un iesaistītu jauniešus. Iedrošināt jauniešus līdzdarboties un uzņemties, attīstīt teritoriju kopā. Šo un citu mērķu dēļ “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektā “Local Action Youth” tikās vietējās rīcības grupas un jaunatnes darbinieki. Projekta rezultātā tapusi rokasgrāmata, kurā iekļautas aktivitātes un metodes, kā arī vairāki jaunatnes darbam un kopumā sabiedrības iesaistei svarīgi principi.

Veicinot uzņēmumu izveidi Eiropas lauku reģionos

Ko darīt, lai vairāk jauniešu uzdrošinātos īstenot savas biznesa idejas tieši lauku reģionos? Biedrība „Radošās Idejas” īstenoja programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektu jaunatnes jomā, kura laikā gan pilnveidoja uzņēmējdarbības izglītības programmas, gan īstenoja mācības jaunatnes darbiniekiem, kuri apguva, kā jaunās mācību programmas īstenot dzīvē, strādājot ar jauniešiem savā reģionā.  

Skats uz mācīšanos divu gadu garumā

Biedrība “Humana People to People in Latvia” kā vadošā organizācijā divu gadu laikā ieviesa “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansētu KA2 stratēģiskās partnerības projektu "Looking @ Learning" (“Skats uz mācīšanos”) ar mērķi radīt vietu un atbalstu formālās un neformālās izglītības profesionāļu sadarbībai, kas vērsta uz inovācijām izglītībā, lai veidotu mūsdienīgu un efektīvu mācīšanās vidi jauniešiem.

Lapas