Pieredzes stāsti

Mācīties darot!

No 28. līdz 30. martam Rīgas un Vidzemes reģionā vienlaicīgi notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās neformālās izglītības apmācības "Projektu darbnīca”, kurās ar jaunatnes darbu saistīti organizāciju pārstāvji varēja iegūt padziļinātu izpratni par ES finansētās programmas "Erasmus+” aktivitātēm jaunatnes jomā.

Lapas