Pieredzes stāsti

Kopā apguvām Jauniešu apmaiņu projektu rakstīšanas prasmes

Projekta ideja radās starptautisku apmācību laikā Lietuvā, kad ar potenciālajiem partneriem tika apspriesta iespējas turpmākai sadarbībai. Tā kā Viesītes novada pašvaldībai vēl nebija pieredzes Erasmus+ programmas  projektu realizēšanā, tad nolēmām, ka šāda veida apmācības uzreiz ļautu apgūt divu veidu projektu rakstīšanas un realizēšanas prasmes – jaunatnes darbinieku mobilitātes un jauniešu apmaiņas projektus.

Projektā atmodināju daļu sevis

Lai veicinātu izpratni sabiedrībā par Eiropas gadu attīstībai un globalizāciju, proti, mūsu sasaisti ar globālajiem procesiem un to, kā mēs tos varam ietekmēt, lai veidotu ilgtspējīgu sabiedrību, kurā katrs apzinās savu lomu pozitīvi ietekmēt gan globālo, gan vietējo kopienu, tika īstenots projekts “Stories for Changes”.

Neformālo izglītību kā metodi darbā ar jauniešiem apgūst arī policisti

Lai iepazīstinātu un izmantotu neformālās izglītības metodes kā sociālās iekļaušanas un jauniešu likumpārkāpumu novēršanas instrumentu un risinājumu kvalitatīvāka policijas preventīvā darba veikšanai ar jauniešiem, Starptautiskās Policijas asociācijas Latvijas biedrība Valmierā īstenoja projektu “Neformālā izglītība. Sociālā iekļaušana. Jauniešu likumpārkāpumu novēršana.”

Lapas