Pieredzes stāsti

Projektā atmodināju daļu sevis

Lai veicinātu izpratni sabiedrībā par Eiropas gadu attīstībai un globalizāciju, proti, mūsu sasaisti ar globālajiem procesiem un to, kā mēs tos varam ietekmēt, lai veidotu ilgtspējīgu sabiedrību, kurā katrs apzinās savu lomu pozitīvi ietekmēt gan globālo, gan vietējo kopienu, tika īstenots projekts “Stories for Changes”.

Neformālo izglītību kā metodi darbā ar jauniešiem apgūst arī policisti

Lai iepazīstinātu un izmantotu neformālās izglītības metodes kā sociālās iekļaušanas un jauniešu likumpārkāpumu novēršanas instrumentu un risinājumu kvalitatīvāka policijas preventīvā darba veikšanai ar jauniešiem, Starptautiskās Policijas asociācijas Latvijas biedrība Valmierā īstenoja projektu “Neformālā izglītība. Sociālā iekļaušana. Jauniešu likumpārkāpumu novēršana.”

Sadarbības veidošanas apmācības Spānijā

No 11. līdz 15. janvārim nelielā Spānijas pilsētiņā El Padulā notika Spānijas organizācijas vadītais PBA (partnership building activity) vai, vienkāršiem vārdiem runājot, sadarbības veidošanas apmācības, kurās Latviju pārstāvēja Liepājas Jauno Vanagu pārstāvis Žigimants Krēsliņš. Bez Latvijas apmācībās piedalījās vēl tādas valstis kā Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Ungārija, Bulgārija, Grieķija, Serbija un Spānija.

Lapas