Pieredzes stāsti

Mācīties dabā. Kāpjot kalnos. Gruzijā.

“Ir pagājušas trīs, varbūt četras dienas. Laika izjūta ir pazudusi un ir ārkārtīgi grūti atgriezties realitātē. Līdz šim man īsti nebija izpratnes par visiem tiem jaunatnes apmaiņas projektiem, bet tad nāca šis programmas “Erasmus+” jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts Gruzijā “Walk towards inclusion” par mācīšanos dabā/caur dabu, aktivitātēm dabā un to iekļaušanu mācību procesā. Šo informāciju atceros no pieteikuma anketas,” pirmajos iespaidos uzreiz pēc projekta aktivitātes dalās Antra Austriņa-Seņkāne.

Sociālā iekļaušana ir iespējama un nepieciešama

Biedrība “Līdzdalības platforma” ir starptautiska organizācija, kuras darbības pamatmērķis ir aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana. Ikdienā strādājam ar jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kas vēlas stiprināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajos un sociālajos procesos un veicināt jauniešu grupu sociālo iekļaušanu. Organizācijas biedru vidū ir dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, un tieši tas mūsu darbu padara īpašu.

Pirmie soļi miera veidošanā

Konfliktu risināšana un cieņpilna komunikācija. Ieklausīšanās sevī. Apzinātība. Labāka izpratne par saikni starp prātu un ķermeni. Spēja saglabāt mierpilnu prātu konflikta un spriedzes situācijās. Klausīšanās prasmes. Zināšanas par miera veidošanu caur darbu ar ķermeni. Motivācija un zināšanas par iespējām īstenot aktivitātes savai kopienai. Labāka saikne ar citiem cilvēkiem. Sava ķermeņa pieņemšana. Apzināšanās, ka es spēju panākt pārmaiņas pasaulē. Iedvesma kļūt aktīvākam un dalīties ar zināšanām,... Šie ir starptautiska projekta ''Embodied Peacebuilding: Compassion in Action in a Changing World'' dalībnieku biežāk minētie ieguvumi no piedalīšanās apmācībā ar tādu pašu nosaukumu.

Kā mēs trenējāmies starpkultūru dialoga mākslā Libānā

No 2016. gada 22. līdz 30. oktobrim Beirūtā, Libānā, notika seminārs “Intercultural dialogue - RE-STARTED”, kura laikā 30 jaunatnes darbinieki no 5 Eiropas (Igaunija, Latvija, Bulgārija, Itālija un Grieķija) un 4 Vidusjūras reģiona (Libāna, Tunisija, Maroka un Jordānija) valstīm apmainījās ar pieredzi, kā strādāt ar jauniešiem, lai veicinātu starpkultūru dialogu, izpratni par naida runu un vardarbīgu ideoloģiju, kā arī dažādības pieņemšanu.

Lapas