Organizāciju akreditācija

Organizācijai, kura vēlas uzņemt vai nosūtīt brīvprātīgos un/vai koordinēt Brīvprātīgā darba projektu, ir jābūt akreditētai programmas “Erasmus+” ietvaros.

Akreditāciju veidi:

  • Nosūtītājorganizācija

Palīdz jaunietim atrast viņam piemērotu uzņēmējorganizāciju, nodrošina pirmsaizbraukšanas sagatavošanu un atbalstu reģistrācijai Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, uztur kontaktu visa projekta laikā, palīdz re-integrēties atgriežoties no projekta utt.

  • Uzņēmējorganizācija

Uzņem brīvprātīgo(s) savā organizācijā, nodrošina ikdienas aktivitātes un atbalstu aktivitāšu plānošanā, nodrošināšanā, organizē valodas apmācību, palīdz risināt praktiskos jautājumus utt.

  • Koordinējošā organizācija

Kopā ar citām iesaistītajām pusēm sagatavo un iesniedz projektu pieteikumu, slēdz dotācijas līgumu, nodrošina projekta uzraudzību, uzņemas finansiālo un administratīvo atbildību, iesniedz atskaites.

Lai sagatavotu un iesniegtu kvalitatīvu un programmas “Erasmus+” nosacījumiem atbilstošu akreditācijas pieteikumu, iepazīsties ar zemāk minētajiem soļiem. Ja akreditācijas pieteikuma izstrādes posmā rodas jautājumi, droši sazinies ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru!

IEPAZĪŠANĀS AR PROGRAMMAS  “ERASMUS+” VADLĪNIJĀM

Iepazīsties ar programmas “Erasmus+” vadlīnijās, Brīvprātīgā darba vadlīnijās, Brīvprātīgā darba Hartā apkopoto informāciju. Minētās vadlīnijas pieejamas sadaļā “Dokumenti”.

SVARĪGI! Akreditācijas pieteikumu var iesniegt pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, bezpeļņas/nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā, sociālie uzņēmēji, sociāli atbildīgi uzņēmēji, reģionu asociācijas, Eiropas teritoriālās sadarbības grupas.

Aģentūrā akreditācijas pieteikumu var iesniegt Latvijā reģistrēta organizācija.

 

PIC KODA IEGŪŠANA

Izveido EU Login kontu, reģistrējies Dalībnieku portālā un iegūsti organizācijas PIC kodu. Bez PIC koda nav iespējams iesniegt akreditācijas pieteikumu.

Detalizēta informācija par to, kā izveidot EU Login kontu un iegūt PIC kodu, ja organizācijai tāda vēl nav, atrodama dokumentā “PIC koda iegūšanas un informācijas rediģēšanas vadlīnijas”, kas pieejams sadaļā “Dokumenti”.

AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA

Dodies uz tīmekļa vietni https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ un aizpildi akreditācijas pieteikumu. Par katru pieteikumā iekļauto jautājumu sniedz pēc iespējas detalizētāku informāciju, kā arī ņem vērā programmas “Erasmus+” nosacījumus.

Neaizmirsti pievienot akreditācijas pieteikumam pielikumus:

  • deklarāciju, kuru parakstījis organizācijas likumiskais pārstāvis (deklarācija lejupielādei pieejama akreditācijas pieteikumā);
  • aktivitāšu laika grafiku nedēļai, ja piesakies uzņēmējorganizācijas statusam (laika grafika paraugs pieejams sadaļā “Dokumenti”).
AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA TIEŠSAISTĒ

Iesniedz akreditācijas pieteikumu tiešsaistē  kopā ar visiem pielikumiem.

Akreditācijas pieteikumu var iesniegt jebkurā brīdī, tomēr ņem vērā, ka akreditācijas izvērtēšana un piešķiršana var ilgt līdz sešām nedēļām no akreditācijas pieteikuma iesniegšanas brīža, tādēļ akreditācijas pieteikums jāiesniedz pietiekamu laiku pirms Brīvprātīgā darba projektu konkursa.

AKREDITĀCIJAS IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMS

Ieplāno laiku akreditācijas eksperta vizītei. Aģentūra izvērtēs akreditācijas pieteikumu un sazināsies ar akreditācijas pieteikuma iesniedzēju par tikšanās laiku.

Sešu nedēļu laikā saņem aģentūras lēmumu.