Organizāciju akreditācija

Organizācijai, kura vēlas uzņemt vai nosūtīt brīvprātīgos un/vai koordinēt Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu, ir jābūt akreditētai programmas "Erasmus+” ietvaros. 

Lai saņemtu akreditāciju, organizācijai jāiepazīstas ar programmas "Erasmus+” vadlīnijām, EBD akreditācijas vadlīnijām, EBD hartu un informāciju par apdrošināšanu, un tiešsaistē jāiesniedz akreditācijas pieteikuma veidlapa. Akreditācijas pieteikumu var iesniegt jebkurā brīdī (nav noteikti iesniegšanas termiņi), tomēr jāņem vērā, ka akreditācijas izvērtēšana un piešķiršana var ilgt līdz sešām nedēļām no pieteikuma iesniegšanas brīža, tādēļ pieteikums jāiesniedz pietiekamu laiku pirms EBD projekta iesniegšanas termiņa, lai izvairītos no situācijām, ka projekts ir jānoraida, jo kāda no tajā iesaistītajām partnerorganizācijām projekta iesniegšanas brīdī vēl nav akreditēta. Ņem vērā, ka aģentūra var piešķirt akreditāciju īsākam laika posmam, nekā to pieprasa iesniedzējs. 

Pirms akreditācijas pieteikuma veidlapas aizpildīšanas organizācijai jāiegūst PIC kods. Informācija.

Akreditācijas pieteikuma veidlapa jāiesniedz tikai tiešsaistē. Ņemot vērā, ka šobrīd aģentūrā pakāpeniski tiek ierīkotas programmas "Erasmus+” IT sistēmas, lūdzam pēc veidlapas iesniegšanas tiešsaistē informēt par to aģentūru, rakstot uz e-pastu laura.reisele[at]jaunatne.gov.lv.

Vēršam uzmanību, ka tiešsaistē iesniegto veidlapu nepieciešams saglabāt uz sava datora, lai tehnisku problēmu gadījumā to varētu aģentūrai nosūtīt uz e-pastu.

Akreditācijas pieteikuma veidlapa (angļu valodā)- veidlapu var aizpildīt gan latviešu, gan angļu valodā. Veidlapas D.1.2. sadaļa jāaizpilda angļu valodā, jo šī informācija tiks ievietota publiskajā datu bāzē.

Ja pretendē uz uzņēmējorganizācijas statusu, vēlams, lai akreditācijas pieteikumam tiktu pievienots arī brīvprātīgā nedēļas plāns. Nedēļas plāna paraugu meklē Dokumentu sadaļā

EBD akreditācijas vadlīnijas

EBD harta

CIGNA

 
Organizāciju, kas akreditētas ES programmas "Jaunatne darbībā” ietvaros, akreditācija ir spēkā arī programmā "Erasmus+”. Akreditācija ir spēkā līdz termiņam, kas noteikts lēmumā par akreditācijas piešķiršanu.