Noderīgi materiāli

    Sociālā iekļaušana programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos - praktiskie ieteikumi       Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" piedāvā iesaistīties sociālās iekļaušanas veicināšanā, dodot iespēju dažādiem Eiropas un to sadarbības valstu jauniešiem iepazīt vienam otru, iepazīt dažādas kultūras un valodas, kā arī veidot kontaktu ar savas valsts jauniešiem, neskatoties uz atšķirīgo dzīves pieredzi, interesēm, pārliecībām vai personības iezīmēm. Dokumentā apkopoti programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" praktiskie ieteikumi sociālās iekļaušanas projektu realizēšanai.
    Cookbook for Inclusion       Jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšana Eiropas jaunatnes programmās ir izaicinājums. Bet apvienojot spēkus, 15 Erasmus+ nacionālās aģentūras un SALTO resursu centri ir sasnieguši labus rezultātus, izmantojot stratēģisko partnerattiecību iekļaušanu. Kopā viņi ieviesa  pieeju kopumu, kas palīdzētu uzrunāt jaunas iekļaušanas grupas, lai vairāk jauniešu ar ierobežotām iespējām varētu gūt labumu no starptautiskiem jaunatnes projektiem. Šī iekļaušanas pavārgrāmata dokumentē daudzas garšīgas receptes, kas ir izmēģinātas un pārbaudītas. Pielāgojiet, tās sava projekta vajadzībām!
    xx       xxx