Konkursu rezultāti

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2017. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2017. gada 1. projektu konkursā, tika iesniegts 161 projekta pieteikums:

  • Jauniešu apmaiņas – 75 projektu pieteikumi;
  • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 23 projektu pieteikumi;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 44 projektu pieteikumi;
  • Stratēģiskās partnerības - 13 projektu pieteikumi;
  • Strukturētais dialogs - 6 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar 1. un 3. pamatdarbības 2017. gada 1. projektu konkursa rezultātiem.  
 

Šeit iepazīsties ar 2. pamatdarbības 2017. gada 1. projektu konkursa rezultātiem.