Konkursu rezultāti

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2018. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 1. projektu konkursā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi.

  • Jauniešu apmaiņas – 73 projektu pieteikumi;
  • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 25 projektu pieteikumi;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 46 projektu pieteikumi;
  • Jauktie -  Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 2 projektu pieteikumi;
  • Stratēģiskās partnerības - 4 projektu pieteikumi;
  • Strukturētais dialogs - 2 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība