Konkursu rezultāti

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2018. gada 2. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 2. projektu konkursā tika iesniegti 117 projektu pieteikumi.

 • Jauniešu apmaiņas – 57 projektu pieteikumi;
 • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 16 projektu pieteikumi;
 • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
 • Stratēģiskās partnerības - 13 projektu pieteikumi;
 • Strukturētais dialogs - 5 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība

 

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2018. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 1. projektu konkursā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi.

 • Jauniešu apmaiņas – 73 projektu pieteikumi;
 • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 25 projektu pieteikumi;
 • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 46 projektu pieteikumi;
 • Jauktie -  Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 2 projektu pieteikumi;
 • Stratēģiskās partnerības - 4 projektu pieteikumi;
 • Strukturētais dialogs - 2 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība