Konkursu rezultāti

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 1. programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu konkursā tika iesniegti 105 projektu pieteikumi.

Jauniešu apmaiņas – 70 projektu pieteikumi;
Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas - 5 projektu pieteikumi;
Jaunatnes dialoga projekti - 4 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

  • Startēģiskās partnerības projekti (rezultāti tiks publicēti tuvākajā laikā)

3. pamatdarbība