Konkursu rezultāti

2019. gada 3. projekta konkursa rezultāti KA1 un KA3 projektiem tiks publicēti līdz 20.12.2019., KA2 projektiem - līdz 21.01.2020.

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 2. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 2. programmas "Erasmus+" projektu konkursā tika iesniegti 85 projektu pieteikumi.
Jauniešu apmaiņas – 44 projektu pieteikumi;
Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 27 projektu pieteikumi;
Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 9 projektu pieteikumi;
Jaunatnes dialoga projekti  - 5 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 1. programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu konkursā tika iesniegti 105 projektu pieteikumi.

Jauniešu apmaiņas – 70 projektu pieteikumi;
Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas - 5 projektu pieteikumi;
Jaunatnes dialoga projekti - 4 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība