Jaunumi

Seminārs par projekta rezultātu izplatīšanu un redzamību

Visi tie, kuri raksta un realizē projektus, kā arī tie, kuri vērtē projektus vai izstrādā projektu nolikumus, tiek aicināti uz semināru par projektu rezultātu izplatīšanu un redzamību (DEOR stratēģija), kas nu jau ar vien vairāk tiek iekļauts projektu vadlīnijās, un ir kā obligāta prasība. Prasība ir, lai sabiedrība ne tikai uzzina par projekta rezultātu, bet lai ietekme no tiem ir pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai. Projektu pieteikumos tas ir jāpierāda ar jau izstrādātu stratēģiju.

Lasīt vairāk »
Erasmus+
 

Apmācības par stratēģiskās partnerības projektiem „CROSS OVER”

Vēlies ieviest inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risināt jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabot jaunatnes darba kvalitāti? Tad līdz 10. augustam piesakies apmācībām, kas norisināsies 3 posmos no septembra līdz decembrim.

Svarīgi! Apmācības notiks no 2. - 4. septembrim, nevis kā bija paredzēts iepriekš 8.-10. septembrim. Mainījusies arī norises vieta - apmācības notiks Rīgā. Sīkāka informācija par programmu, apmācību vietu tiks sniegta pēc 10. augusta apstiprinātajiem dalībniekiem.

Lasīt vairāk »
Erasmus+
 

Darbs ar jaunatni un jauniešu dalība projektos vietējā līmenī - Marokā

Šīs studiju vizītes mērķis ir ļaut dalībniekiem redzēt, kā norisinās darbs ar jaunatni Marokā, iepazīties ar jaunatnes politiku un tās realizācijā iesaistītajiem, jaunatnes dalību Marokas sabiedrībā, visos tās līmeņos. Iepazīties ar neformālo izglītību un veidu, kā tā tiek izmantota Marokā, brīvprātīgo darbu. Tāpat tiks pievērsta uzmanība darbam ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Studiju vizīte norisināsies no 15. līdz 20. septembrim, Marokā. Pieteikšanās līdz 7. jūlijam.

Lasīt vairāk »
Erasmus+
 

"Tool fair" konference Rumānijā

Tool fair” koncentrēsies uz izglītības rīku pārnešanu un adaptāciju dažādās jomās. Tas piedāvā iespēju aktīviem cilvēkiem, kuri darbojas izglītības, apmācību un jaunatnes nozarē, uzņēmumiem, publiskām personām, sabiedriskā labuma organizācijām, kas ir aktīvas dažādos sociāli ekonomiskajos sektoros, dalīties un pārnest inovatīvus izglītojošos rīkus uz augstāku kvalitāti mācību, apmācību un jaunatnes darbā. Konference norisināsies no 2014. gada 3. līdz 7. novembrim, Rumānijā. Pieteikšanās līdz 10. septembrim.

Lasīt vairāk »
Erasmus+
 

TICTAC Norvēģijā – daudzpusīgs apmācību kurss, lai atbalstītu jaunatnes darbinieku apmaiņu kvalitāti programmas Erasmus+ ietvaros

TICTAC mērķauditorija ir brīvprātīgie un profesionālie jaunatnes darbinieki un jaunatnes līderi, kuri ir ieinteresēti sadarbībā, lai uzlabotu viņu vietējo stratēģiju attīstību, atbilstoši viņu organizāciju mērķiem. TICTAC apmācību mērķi ir atbalstīt dalībniekus, lai veido kvalitatīvus projektus un kļūtu par programmas Erasmus+ pionieriem. Apmācības norisināsies 2.-8. oktobrī, Norvēģijā. Pieteikšanās līdz 15. jūnijam.

Lasīt vairāk »
Erasmus+
 

Lapas