Izsludinātie projektu konkursi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka ir noslēgusies  projektu pieteikumu iesniegšana 2017. gada 2. projektu konkursā.

Šajā konkursā tika iesniegti 133 projekta pieteikumi:

•    Jauniešu apmaiņas – 46 projektu pieteikumi;
•    Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 31 projektu pieteikumi;
•    Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 1 projekta pieteikums;
•    Eiropas Brīvprātīgais darbs - 33 projektu pieteikumi;
•    Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti – 3 projektu pieteikumi;
•    Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 13 projektu pieteikumi;
•    Strukturētais dialogs - 6 projektu pieteikumi.

Detalizēta informācija par 2017. gada 3. projektu konkursu tiks publicēta augustā.

Atgādinām, ka termiņš projektu pieteikumu iesniegšanai 3. projektu konkursā ir līdz š.g. 4. oktobra plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.

3. projektu iesniegšanas konkursā būs iespējams iesniegt:

1. pamatdarbības - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgais darbs – projektu pieteikumus;
2. pamatdarbības - Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) – projektu pieteikumus;
3. pamatdarbības - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās – projektu pieteikumus.