Izsludinātie projektu konkursi

Šobrīd nav izsludināto projektu konkursu.

Detalizēta informācija par 2017. gada 3. projektu konkursu tiks publicēta augustā.

Atgādinām, ka termiņš projektu pieteikumu iesniegšanai 3. projektu konkursā ir līdz š.g. 4. oktobra plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.

3. projektu iesniegšanas konkursā būs iespējams iesniegt:

1. pamatdarbības - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgais darbs – projektu pieteikumus;
2. pamatdarbības - Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) – projektu pieteikumus;
3. pamatdarbības - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās – projektu pieteikumus.