Eiropas Solidaritātes korpuss

Eiropas Solidaritātes korpuss ir Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera 2016. gada 14. septembrī izsludinātā iniciatīva, kas dod iespēju 18 gadus līdz 30 gadus veciem jauniešiem piedalīties dažādās aktivitātēs un izrādīt savu solidaritāti.

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķi:

•    ieviest praksē tādu ES vērtību kā solidaritāte;
•    sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā visā ES;
•    dot iespēju jauniešiem gūt nenovērtējamu pieredzi un apgūt vērtīgas prasmes karjeras sākumā.

Jau no 2016. gada 07. decembra ieinteresētie jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusam tīmekļa vietnē http://europa.eu/youth/solidarity_lv. Šobrīd šajā datubāzē ir reģistrējušies vairāk kā 30 000 jauniešu.

Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē reģistrētajiem dalībniekiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ir iespēja iesaistīties brīvprātīgā darba, prakses vai darba aktivitātēs, kas tiek īstenotas ES valstīs un ilgst 2 līdz 12 mēnešus. Piedaloties Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs, jaunieši var iegūt darba un dzīves pieredzi, apgūt jaunas prasmes un valodas, kā arī sniegt palīdzību un atbalstu neaizsargātākajām sabiedrības grupām.

Dalībnieki var īstenot aktivitātes tādās jomās kā izglītība, veselības aprūpe, sociālā integrācija, palīdzība pārtikas piegādē, patversmju izbūve, migrantu un bēgļu uzņemšana, atbalsts un integrēšana, vides aizsardzība vai dabas katastrofu novēršana.

Vēršam uzmanību, ka 2017. gadā Eiropas Brīvprātīgā darba akreditētās organizācijas Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē reģistrētos jauniešus var iesaistīt Eiropas Brīvprātīgā darba projektos, atlasi veicot https://europa.eu/youth/solidarity/pass_lv, izmantojot Administratora pieeju (ar Placement Administration and Support System (PASS) sistēmas lietošanas vadlīnijām var iepazīties http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-5) .

Šobrīd ir izstrādāts Eiropas Solidaritātes korpusa regulas priekšlikums, kas paredz, ka 2018.-2020.gadā organizācijas un jaunieši varēs īstenot šādas aktivitātes:

o    brīvprātīgā darba aktivitātes Latvijā un ES programmas valstīs;
o    brīvprātīgā darba aktivitātes grupām;
o    apmaksāta prakse;
o    darbs;
o    jauniešu neformālo grupu iniciēti solidaritātes projekti.

Detalizēta informācija par 2018.-2020.gada aktivitātēm tiks publicēta šajā sadaļā, tiklīdz tā būs pieejama.

Ar papildu informāciju var iepazīsties šeit:
MEMO/16/4166: Jautājumi un atbildes par ieguldījumu Eiropas jaunatnē
MEMO/16/4168: Jautājumi un atbildes par Eiropas Solidaritātes korpusu
Preses relīze IP/17/1383: Preses relīze par iespējamiem Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitāšu veidiem
Informācija par iespējamiem Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitāšu veidiem
EK solidaritātes stratēģija

 

Kontaktinformācija:

Maija Kolberga
Projektu vadības un uzraudzības daļas
Vecākā projektu vadītāja (Eiropas Brīvprātīgā darba akreditācija)
E-pasts: maija.kolberga[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67356256