Dokumenti

 Dokumenti, kas nepieciešami, ja iesniegsi projektu 2017. gadā.

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Programmas vadlīnijas 2017 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā iekļautas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   24.01.2017.
    Programmas vadlīnijas 2017 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā iekļautas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu. NB! Precizētas 20.01.2017. Ar precizējumiem lūdzam iepazīties dokumentā "Corrigendum to the 2017 Erasmus+ Programme Guide".   14.11.2016.
    Corrigendum to the 2017 Erasmus+ Programme Guide (angļu valodā)   Vadlīniju precizējumi.   02.03.2017.
      Strukturētā dialoga projekta pieteikums  

3. pamatdarbības projektu pieteikums, kas aizpildāms un iesniedzams tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Projekta pieteikumus var aizpildīt angļu vai latviešu valodā. Lai to izdarītu, projekta iesniedzējiem nepieciešams EU Login konts (iepriekš saukts ECAS konts). Par EU Login konta izveidi lasīt PIC koda vadlīnijās.   

  22.03.2017.
    Aktivitāšu laika grafiks pa dienām   Ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!   12.03.2014.
    Partneru mandāts   Starptautiskos projektos jāiesniedz abu pušu parakstīti partneru mandāti (par katru partneri). Ieskanēti partneru mandāti jāpievieno e-formai pirms tās iesniegšanas tiešsaistē. Ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, elektroniskajai pieteikuma veidlapai jāpievieno skaidrojums. Šo paraugu var izmantot arī 2017. gada projektu pieteikumu konkursos.   05.01.2017.
    Projekta pieteikumu aizpildīšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Dokumentā apkopota informācija par projekta pieteikuma aizpildīšanu.   21.08.2017.
    PIC koda vadlīnijas (latviešu valodā)   Šajā dokumentā pa solim parādīts, kā iegūt PIC kodu.   14.02.2017.
    Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā iegūsi informāciju, kā lietot Mobilitātes rīku.   31.03.2016.
    Standarta dotāciju līguma ar vienu saņēmēju vispārīgie noteikumi   Šajā dokumentā atradīsi vispārīgos noteikumus.   27.04.2017.
    Projektu izvērtēšanas vadlīnijas   Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kādiem kvalitātes kritērijiem jāpievērš uzmanība, rakstot projektu (Šajā dokumentā ir atrodami tikai "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu kritēriji).   02.03.2017.
    Deklarācija par dalību projekta aktivitātē  

Šī sagatave noderēs, lai vienotā veidlapā organizētu dalībnieku reģistrāciju pasākumos.
Ja projekta īstenotājs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!

  24.05.2017.
    Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem 1.un 3. pamatdarbība   Šajā rokasgrāmatā sniegti padomi Eiropas Savienības finansētās programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 3. pamatdarbības projektu īstenošanai un gala atskaites sagatavošanai un iesniegšanai Mobilitātes rīkā.   24.05.2017.
    Finanšu ID forma   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
    Juridiskas vienības ID forma (NVO sektoram)   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
    Juridiskas vienības ID forma (pašvaldībām un pašvaldību iestādēm)   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
    Paziņojums par datu aizsardzību   Informācijai.   02.03.2017.