Dokumenti

Dokumenti, kas nepieciešami, ja iesniegsi projektu 2017. gadā.

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Programmas vadlīnijas 2017 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā iekļautas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   24.01.2017.
    Programmas vadlīnijas 2017 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā norādītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu. NB! Precizētas 20.01.2017. Ar precizējumiem lūdzam iepazīties dokumentā "Corrigendum to the 2017 Erasmus+ Programme Guide".   14.11.2016.
    Corrigendum to the 2017 Erasmus+ Programme Guide (angļu valodā)   Vadlīniju precizējumi.   02.03.2017.
    Stratēģiskās partnerības projektu jaunatnes jomā elektroniskā pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)  

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kuru nepieciešams izmantot 2017. gada 4. oktobra projektu iesniegšanas termiņā. Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

Vēršam uzmanību, ka 2017. gada  3. projektu konkursā (projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika) var iesniegt tikai Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai.

  04.09.2017.
   

Stratēģiskās partnerības projektu jaunatnes jomā elektroniskā pieteikuma veidlapa (angļu valodā)

 

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kuru nepieciešams izmantot 2017. gada 4. oktobra projektu iesniegšanas termiņā. Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

Vēršam uzmanību, ka 2017. gada  3. projektu konkursā (projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika) var iesniegt tikai Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai.

  18.08.2017.
    Aktivitāšu laika grafiks pa mēnešiem   Ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!   12.03.2014.
    Partneru mandāts   Starptautiskos projektos jāiesniedz abu pušu parakstīti partneru mandāti (par katru partneri). Ieskanēti partneru mandāti jāpievieno e-formai pirms tās iesniegšanas tiešsaistē. Ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, elektroniskajai pieteikuma veidlapai jāpievieno skaidrojums. Šo paraugu var izmantot arī 2017. gada projektu pieteikumu konkursos.   05.01.2017.
    Elektronisko pieteikumu veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā sniegta svarīga informācija par e-formas aizpildīšanu.   17.03.2015.
    PIC koda vadlīnijas (latviešu valodā)   Šajā dokumentā pa solim parādīts, kā iegūt PIC kodu.   14.02.2017.
    Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā iegūsi informāciju, kā lietot Mobilitātes rīku.   31.03.2016.
    Standarta dotāciju līguma ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi   Šajā dokumentā atradīsi vispārīgos noteikumus.   27.04.2017.
    Deklarācija par dalību projekta aktivitātē  

Šī sagatave noderēs, lai vienotā veidlapā organizētu dalībnieku reģistrāciju pasākumos.
Ja projekta īstenotājs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!

  29.06.2017.
    Projektu izvērtēšanas vadlīnijas   Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kādiem kvalitātes kritērijiem jāpievērš uzmanība, rakstot projektu (Šajā dokumentā ir atrodami tikai "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu kritēriji).   02.03.2017.
    Finanšu ID forma   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
    Juridiskas vienības ID forma (NVO sektoram)   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
    Juridiskas vienības ID forma (pašvaldībām un pašvaldību iestādēm)   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
    Paziņojums par datu aizsardzību   Informācijai.   02.03.2017.