Dokumenti

Dokumenti, kas nepieciešami, ja iesniegsi projektu 2017. gadā.

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    VEIDLAPAS        
 

 

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (angļu valodā)

 

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kuru nepieciešams izmantot 2. projektu konkusā (iesniegšanas laiks līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

 

27.02.2017.

 

   

 

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)

 

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kuru nepieciešams izmantot 2. projektu konkusā (iesniegšanas laiks līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

  10.03.2017.
    Aktivitāšu laika grafiks pa nedēļām   Ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!   12.03.2014.
    Partneru mandāts   Starptautiskos projektos jāiesniedz abu pušu parakstīti partneru mandāti (par katru partneri, ja projektā tiek iesaistīts vairāk nekā viens partneris). Ieskanēti partneru mandāti jāpievieno e-formai pirms tās iesniegšanas tiešsaistē. Ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, elektroniskajai iesnieguma veidlapai jāpievieno skaidrojums. Šo paraugu var izmantot arī 2017. gada projektu pieteikumu konkursos.   05.01.2017.
    Brīvprātīgā pieteikuma veidlapa   Šī veidlapa jānosūta projektu koordinatoram (e-pasts: maija.kolberga[at]jaunatne.gov.lv).   30.10.2014.
    EBD akreditācijas pieteikuma veidlapa (angļu valodā)   Sākot ar 2017. gada 1. janvāri, nepieciešams izmantot šo veidlapas versiju. Šī veidlapa ir jāaizpilda un jāiesniedz organizācijām, kas vēlas iegūt uzņemt un/vai nosūtīt brīvprātīgos un/vai iesniegt EBD projektus. Formu var aizpildīt latviešu valodā.   18.01.2017.
    EBD akreditācijas pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)   Sākot ar 2017. gada 1. janvāri, nepieciešams izmantot šo veidlapas versiju. Šī veidlapa ir jāaizpilda un jāiesniedz organizācijām, kas vēlas uzņemt un/vai nosūtīt brīvprātīgos un/vai iesniegt EBD projektus.   06.02.2017.
    Brīvprātīgā deklarācijas paraugs   Brīvprātīgajam ar savu parakstu ir jāapliecina piedalīšanās projektā, kā arī jāapstiprina saņemtās kabatas naudas apmērs un valodas apmācības.   23.12.2015.
      Activity agreement paraugs   Aktivitāšu līguma paraugs. Var tikt papildināts, ja nepieciešams.    
    Finanšu ID forma   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   01.03.2017.
    Juridiskas vienības ID forma (NVO sektoram)   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   01.03.2017.
    Juridiskas vienības ID forma (pašvaldībām un pašvaldību iestādēm)   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   01.03.2017.
    VADLĪNIJAS        
    Programmas vadlīnijas 2017 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā ietvertas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   24.01.2017.
Programmas vadlīnijas 2017 (latviešu valodā)  Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā norādītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu. NB! Vadlīnijas ir precizētas 20.01.2017. un pieejamas angļu valodā. Ar precizējumiem lūdzam iepazīties dokumentā "Corrigendum to the 2017 Erasmus+ Programme Guide" 14.11.2016.
Corrigendum to the 2017 Erasmus+ Programme Guide  Programmas "Erasmus+" vadlīniju precizējumi angļu valodā. 01.03.2017.
    Elektronisko iesniegumu veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā sniegta svarīga informācija par e-formas aizpildīšanu.   29.04.2015.
    Projektu izvērtēšanas vadlīnijas   Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kādiem kvalitātes kritērijiem jāpievērš uzmanība, rakstot projektu. (Šajā dokumentā ir atrodami tikai "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu kritēriji).   01.03.2017.
    PIC koda vadlīnijas (latviešu valodā)   Šajā dokumentā pa solim parādīts, kā iegūt PIC kodu.   14.02.2017.
    Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā iegūsi informāciju, kā lietot Mobilitātes rīku.   31.03.2016.
    EBD akreditācijas vadlīnijas    Šīs vadlīnijas noderēs organizācijām/iestādēm, kas vēlas iegūt EBD akreditāciju.   19.06.2014.
    INFO DOKUMENTI        
    Vispārēja informācija par TLA   Vispārēja informācija par Tiešsaistes lingvistisko atbalstu (TLA).   03.01.2017.
    TLA lietotāja rokasgrāmata   TLA lietotāja rokasgrāmata.   03.01.2017.
    Biežāk uzdotie jautājumi par TLA sistēmu   Biežāk uzdotie jautājumi par TLA sistēmu.   03.01.2017.
    EBD ceļvedis brīvprātīgajiem (I)   Informācija, ar kuru jāiepazīstas katram EBD brīvprātīgajam.   19.06.2014.
      EBD ceļvedis brīvprātīgajiem (II)        
    EBD harta    EBD hartā aprakstīta EBD organizāciju loma, kā arī noteikti EBD pamatprincipi un minimālie kvalitātes standarti.   28.04.2015.
    EBD datu bāzes ceļvedis   Programmas "Erasmus+" EBD datu bāzes ceļvedis organizācijām, kuras ir akreditētas "Erasmus+" programmas laikā (sākot no 2014. gada).    17.04.2015.
    Standarta dotāciju līguma ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi   Šajā dokumentā atradīsi vispārīgos noteikumus.   27.04.2017.
      Eiropas labās prakses projekti   Šajā dokumentā atradīsi labās prakses projektu stāstus, kas īstenoti visā ES.   25.02.2015.
    Ceļvedis par Eiropas Brīvprātīgā darba apdrošināšanas sistēmu CIGNA   Praktiskais ceļvedis par CIGNA apdrošināšanu, kuru jāizmanto, ja īsteno EBD pēc 2015. gada 1. augusta.   19.10.2015.
    Kā reģistrēt brīvprātīgo CIGNA apdrošināšanai?  

Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kā soli pa solim apdrošināt brīvprātīgo.

  02.03.2016.
    Links, kuru atradīsi šajā dokumentā, piedāvās tiešsaistē veikt brīvprātīgā reģistrāciju CIGNA apdrošināšanai   Izmanto dokumentā norādīto linku, lai tiešsaistē reģistrētu brīvprātīgo CIGNA apdrošināšanai.   02.03.2016.
    Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem 1.un 3. pamatdarbība   Šajā rokasgrāmatā sniegti padomi Eiropas Savienības finansētās programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 3. pamatdarbības projektu īstenošanai un gala atskaites sagatavošanai un iesniegšanai Mobilitātes rīkā.   17.01.2017.
    Paziņojums par datu aizsardzību   Informācijai.   01.03.2017.
    VIDEO      
      Kā iegūt PIC kodu un aizpildīt pieteikumu veidlapas   Video pamācība, kā iegūt PIC kodu un aizpildīt pieteikumu veidlapas   20.05.2015.