Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti?
Šo projektu ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas sekmē jaunatnes darbā aktīvi iesaistīto personu profesionālo attīstību.
Taču tajā pat laikā aktivitāšu forma nav skaidri definēta un projekta īstenotāji var kombinēt un pārveidot esošās vai veidot jaunas mācīšanās formas. Būtiskākais ir nodrošināt, lai izvēlētās aktivitātes saturs atbilst "Erasmus+ jaunatnes jomas projektu mērķiem un prioritātēm.

Kas var piedalīties projektā?
Personas, kas strādā jaunatnes jomā (jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, mentori, padomdevēji, atbalsta personas, jauniešu līderi, sociālie darbinieki, konsultanti, jauniešu draudžu pārstāvji, u.c.) bez vecuma ierobežojumiem. Kopējais dalībnieku skaits – līdz 50 cilvēkiem (ieskaitot apmācītājus un fasilitatorus, ja nepieciešams) no projektā iesaistīto organizāciju valstīm.

Kas ir jaunatnes darbinieks?
Jaunatnes darbinieki strādā priekš jauniešiem – piedāvā kontaktpunktus, iespēju iesaistīties, pamudina attīstīties un parāda dažādos virzienus dzīvē (vietas un iespējas attīstībai).

Vai projekta ietvaros var apmeklēt jau gatavus profesionālās pilnveides kursus mācību centros?
Nē. Projekta aktivitātes forma un saturs ir jāizstrādā pašām iesaistītajām organizācijām un dalībniekiem, balstoties uz savām interesēm un vajadzībām – ieteicams to darīt kopā ar pieredzējušu apmācību vadītāju.

Vai projektā var piedalīties vairāk kā viena organizācija no vienas valsts?
Jā. Attiecīgi iesnieguma veidlapā katrai projektā iesaistītajai organizācijai ir jābūt identificējamai pēc PIC koda. Tāpat projekta iesniedzējam - koordinatoram ir jāslēdz vienošanās par sadarbību ar visiem partneriem (dokumentu sadaļā „Partneru mandāts”).

Kontaktinformācija:

Maija Kolberga
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore (Eiropas Brīvprātīgais darbs)
E-pasts: maija.kolberga[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67356256