2019. gads

2019. gadā programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" tika organizēti 3 projektu konkursi:

N.P.K.
TERMIŅŠ
PIETEIKUMU VAR IESNIEGT
PROJEKTA
UZSĀKŠANAS LAIKS
PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
1.

līdz 5. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

pagarināts līdz 12. februāra plkst. 13.00

1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte no 2019. gada 1. maija līdz 30. septembrim zināmi projektu konkursa rezultāti.
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) no 2019. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim zināmi projektu konkursa rezultāti.
3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projekti no 2019. gada 1. maija līdz 30. septembrim zināmi projektu konkursa rezultāti.
2. līdz 30. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika) 1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte

no 2019. gada 1. augusta līdz 31. decembrim

zināmi projektu konkursa rezultāti.
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. janvārim zināmi projektu konkursa rezultāti.
3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projekti no 2019. gada 1. augusta līdz 31. decembrim zināmi projektu konkursa rezultāti.
3.

līdz 1. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

pagarināts līdz 8. oktobra plkst. 13.00

1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. maijam zināmi projektu konkursa rezultāti.
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) no 2020. gada 1. februāra līdz 31. maijam zināmi projektu konkursa rezultāti.
3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projekti no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. maijam zināmi projektu konkursa rezultāti.

 


Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 1. programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu konkursā tika iesniegti 105 projektu pieteikumi.

Jauniešu apmaiņas – 70 projektu pieteikumi;
Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas - 5 projektu pieteikumi;
Jaunatnes dialoga projekti - 4 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība


Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 2. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 2. programmas "Erasmus+" projektu konkursā tika iesniegti 85 projektu pieteikumi.
Jauniešu apmaiņas – 44 projektu pieteikumi;
Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 27 projektu pieteikumi;
Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 9 projektu pieteikumi;
Jaunatnes dialoga projekti  - 5 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība


Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 3. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 3. programmas "Erasmus+" projektu konkursā tika iesniegti 111 projektu pieteikumi.

Jauniešu apmaiņas – 62 projektu pieteikumi;

Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 35 projektu pieteikumi;

Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas - 10 projektu pieteikumi;

Jaunatnes dialoga projekti  - 4 projektu pieteikumi.

 

Informācija par konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība