Projektu konkursi/rezultāti

Brīvprātīgā darba partnerības projektu konkurss
• Projekta pieteikuma iesniegšana līdz 16. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika).
• Pirmā finansējuma pieprasījuma iesniegšana līdz 16. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika).
• Projekta uzsākšana no 2019. gada 1. janvāra.
• Projektu konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 2018. gada 20. decembrī.

Brīvprātīgā darba, prakses/darba un solidaritātes projektu konkurss
• Projekta pieteikuma iesniegšana līdz 16. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)
• Projekta uzsākšana no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. maijam.
• Projektu konkursa rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā 2018. gada 20. decembrī.

Projektu pieteikumi iesniedzami: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc

Brīvprātīgā darba grupas projektu augstas prioritātes zonā konkurss
Projekta pieteikuma iesniegšana līdz 2019. gada 18. janvāra plkst. 12.00 pēc Briseles laika centralizētā konkursā.