Prakse un Darbs

Programmas ietvaros jebkura publiska vai privāta organizācija, kas strādā sabiedrības labā, var pieņemt darbinieku vai praktikantu* - jaunieti vecumā no 18 līdz 30 gadiem, veicinot solidaritāti kā vērtību un sniedzot iespēju jauniešiem uzlabot kompetences un gūt darba pieredzi.  

Tā ir iespēja ikvienai organizācijai (NVO, uzņēmumam, sociālajam uzņēmumam, pašvaldībām un to iestādēm, valsts iestādēm u.c.):

  • celt organizācijas kapacitāti, piesaistot papildu cilvēkresursus;
  • vairot sabiedrisko labumu, gan palīdzot risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, gan sniedzot ieguldījumu vietējā kopienā;
  • iegūt piekļuvi datubāzei, kurā reģistrējušies vairāk nekā 70 000 jauniešu, kas vēlas strādāt ar solidaritāti saistītās jomās;
  • attīstīt starptautisko sadarbību un dažādot mērķa grupai piedāvātās aktivitātes;
  • saņemt finansiālu atbalstu darbinieka, praktikanta iesaistīšanai, apmācībai un aktivitātēm.

Aktivitāšu veidi:

Prakse
Pilna laika apmaksāta prakse (saskaņā ar katras valsts likumdošanā noteikto) 2 līdz 6 mēnešus ES valstīs.
Svarīgi! Īpaši pamatotos gadījumos prakses laiku var pagarināt līdz 12 mēnešiem, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām.

Darbs
Pilna laika darbs (saskaņā ar katras valsts likumdošanā noteikto) 3 līdz 12 mēnešus ES valstīs vai Latvijā.

Projektu iesniegt var jebkura organizācija, kurai piešķirta atbilstošā programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" Kvalitātes zīme  vai organizācija iesniegusi pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai.

 
Praksi  vai darbu var veikt jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kurš ir reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.   Projektā finansējums sedz projekta koordinēšanas, jaunieša ceļošanas, apmācību un atbalsta nodrošināšanas, vīzas un ar to iegūšanu saistītās izmaksas, kā arī jaunieša personīgos tēriņus. Organizācijai ir jānodrošina jaunietim samaksa par praksi vai darbu.
 
Prakses vai darba projektu var iesniegt viena organizācija, projektā iesaistot asociētos partnerus, kuriem nav nepieciešama Kvalitātes zīme.   Prakses un darba aktivitātes nevar būt daļa no formālās izglītības programmas, profesionālās izglītības un mācību sistēmas, kā arī nevar būt vērstas uz ārkārtas situāciju risināšanu.

*Ievērojot, ka Latvijas likumdošana neparedz apmaksātas prakses projektu īstenošanu, Latvijā šobrīd var iesniegt tikai tādus projektus, kas paredz jaunieša nosūtīšanu praksē uz citu ES valsti.
 


Kvalitātes zīme
Projektu konkursi un rezultāti
Projekta iesniegšana
Dokumenti
Biežāk uzdotie jautājumi


http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti