Organizācijas reģistrēšana

DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PEDĒJĀS IZMAIŅAS
PIC koda iegūšanas un informācijas rediģēšanas vadlīnijas (latviešu valodā)   Dokumentā apkopota informācija par reģistrēšanos EU Login sistēmā, PIC koda iegūšanu un dokumentu pievienošanu Dalībnieku portālā.   14.02.2017.
         
Dalībnieku portāls   Tīmekļa vietne, kurā reģistrēt vai labot informāciju par organizāciju, pievienot nepieciešamos dokumentus.   15.05.2017.
         

Finanšu identifikācijas veidlapa
(latviešu valodā)

  Dokuments, kas apliecina organizācijas komercbankas konta esamību un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
         
Juridiskas vienības identifikācijas veidlapa (NVO sektoram latviešu valodā)   Dokuments, kas apliecina NVO juridiskās vienības statusu un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
         

Juridiskas vienības identifikācijas veidlapa
(pašvaldībām un pašvaldību iestādēm latviešu valodā)

  Dokuments, kas apliecina pašvaldības vai valsts/pašvaldību iestādes juridiskās vienības statusu un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
         

Paziņojums par datu aizsardzību
(latviešu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par personas datu aizsardzību, īstenojot projektus programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" ietvaros.   02.03.2017.