Konkursu rezultāti

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 1. programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu konkursā tika iesniegti 38 projektu pieteikumi.

Brīvprātīgā darba projekti – 14 projektu pieteikumi;
Solidaritātes projekti – 23 projektu pieteikumi;
Darba un prakses projekti - 1 projekta pieteikums.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

Brīvprātīgā darba projekti
Solidaritātes projekti
Darba un prakses projekti