Dokumenti

Lai sagatavotu un iesniegtu kvalitatīvu un programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" nosacījumiem atbilstošu Brīvprātīgā darba, prakses, darba vai Solidaritātes projekta pieteikumu, iepazīsties ar 2019. gada programmas vadlīnijām. Papildināta vadlīniju versija 3 (jūlijs, 2019.)

Organizāciju reģistrēšanai un projektu īstenošanai nepieciešamos dokumentus meklē šīs sadaļas apakšsadaļās. 

Citi atbalsta materiāli programmas "Erasmus+" projektu īstenošanai pieejami sadaļā "Informatīvie materiāli"