Dokumenti

Lai sagatavotu un iesniegtu kvalitatīvu un programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" nosacījumiem atbilstošu Brīvprātīgā darba, prakses, darba vai Solidaritātes projekta pieteikumu, iepazīsties ar 2018. gada programmas vadlīnijām.

Organizāciju reģistrēšanai un projektu īstenošanai nepieciešamos dokumentus meklē šīs sadaļas apakšsadaļās. 

Citi atbalsta materiāli programmas "Erasmus+" projektu īstenošanai pieejami sadaļā "Informatīvie materiāli"