Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs ir individuāli vai grupā veiktas aktivitātes vietējās sabiedrības labā, ko veic 18 līdz 30 gadus veci jaunieši, t.sk. jaunieši ar ierobežotām iespējām, ar uzņēmējorganizācijas atbalstu.  

Brīvprātīgā darba mērķis ir:

  • popularizēt solidaritāti kā vērtību;
  • palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;
  • uzlabot brīvprātīgā kompetences.

Individuālais Brīvprātīgais darbs
Pilna laika (30 - 38 h/nedēļā) brīvprātīgais darbs 2 līdz 12 mēnešus ārvalstīs vai Latvijā. Brīvprātīgais darbs var ilgt 2 nedēļas līdz 2 mēnešus, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām.

Grupu Brīvprātīgais darbs
Brīvprātīgais darbs 2 nedēļas līdz 2 mēnešus, ko vienlaicīgi veic 10 līdz 40 brīvprātīgo grupa kopā, t.sk. sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti. Grupā jābūt iekļautiem jauniešiem vismaz no 2 valstīm, ne mazāk kā ¼ brīvprātīgo jābūt no ārvalstīm.

Vienā Brīvprātīgā darba projektā var būt iekļauts gan Individuālais, gan Grupu Brīvprātīgais darbs.

 
Brīvprātīgā darba projekta ilgums ir no 3 līdz 24 mēnešiem, to iesniegt un tajā kā dalīborganizācija var piedalīties jebkura organizācija, kurai piešķirta programmas “Erasmus+” Brīvprātīgā darba akreditācija vai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīme.   Brīvprātīgā darba projektos jāiesaistās vismaz 2 dalīborganizācijām no dažādām valstīm (vienai uzņēmējorganizācijai un vienai atbalsta organizācijai no brīvprātīgā valsts), izņemot gadījumus, kad Brīvprātīgais darbs tiek īstenots vietējā līmenī.
     
 
Brīvprātīgo darbu var veikt jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kurš nav veicis Eiropas Brīvprātīgo darbu vai Brīvprātīgo darbu programmā “Erasmus+” un kurš ir reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.  

Projekta finansējums sedz visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas – projekta koordinēšanu, brīvprātīgā ceļošanu, uzturēšanos, aktivitāšu un atbalsta nodrošināšanu, vīzas un ar to iegūšanu saistītās izmaksas, kā arī brīvprātīgā kabatas naudu.

 
Projektā var tikt paredzēts īpašs atbalsts jauniešiem ar ierobežotām iespējām, finansēta iepriekšējā plānošanas vizīte un paredzētas izmaksas projekta Papildu aktivitāšu nodrošināšanai.   Ar Eiropas Komisijas atbalstu jauniešiem tiek nodrošināta valodas apmācība, apdrošināšana un obligātā apmācība dalībniekiem.

 


Brīvprātīgā darba partnerības projekti. Šis projekta veids ir paredzēts pieredzējušām Brīvprātīgā darba organizācijām, lai īstenotu ilgtermiņa projektus, kas uzlabo Eiropas Solidaritātes korpusa Brīvprātīgā darba aktivitāšu kvalitāti, stratēģiski risina sabiedrībai aktuālo vajadzību risināšanu un vietējās sabiedrības stiprināšanu un dod iespēju jauniešiem uzlabot savas kompetences un gūt vērtīgu pieredzi. Sīkāka informācija par šo projekta veidu šeit .

Brīvprātīgā darba grupas projekti augstas prioritātes zonā. Šos projektus jāiesniedz centralizētā konkursā  Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā līdz 2019. gada 18. februārim.

 


Kvalitātes zīme
Projektu konkursi un rezultāti
Projekta iesniegšana
Dokumenti
Biežāk uzdotie jautājumi

Laura Reisele
Projektu koordinatore
Tālr.:  67358061
E-pasts: laura.reisele[at]jaunatne.gov.lv

Iveta Tiltiņa
Projektu koordinatore
Tālr.:  67251181
E-pasts: iveta.tiltina[at]jaunatne.gov.lv