Apdrošināšana

DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS

Ceļvedis par Brīvprātīgā darba apdrošināšanas sistēmu CIGNA
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota vispārēja informācija par CIGNA apdrošināšanu.   19.10.2015.
         

CIGNA apdrošināšanas vadlīnijas
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota praktiska informācija par CIGNA sistēmas lietošanu.   02.03.2016.
         
CIGNA apdrošināšanas vietne  

Tīmekļa vietne, kurā reģistrēt brīvprātīgo apdrošināšanai.

NB! Izvēlies My plan/Enrolment form for Erasmus+ Volunteers.

  02.03.2016.