Aģentūras izsludinātie konkursi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina trešo programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 8. oktobrim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Pieejamais finansējums programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada trešajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2019. gada trešajā projektu konkursā ir 248 188.00 eiro:

  • Brīvprātīgā darba projektiem– 117 258.00 eiro;
  • Darba un prakses projektiem* – 112 269.00 eiro;
  • Solidaritātes projektiem – 18 661.00 eiro.

*Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu praksi ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai prakses projektus, kas paredz praktikantu uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

Projektu pieteikumu iesniegšana
Brīvprātīgā darba, darba un prakses projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme.

!Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu neformālā grupa vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija).

!Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.
Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.