1. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - aģentūra) izsludina pirmo programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 7. februāra plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home. Projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 13. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika.

Pieejamais finansējums programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada pirmajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2019. gada pirmajā projektu konkursā ir 383 380.94 eiro:

Brīvprātīgā darba projektiem – 303 536.36 eiro;
Darba un prakses projektiem* – 42 399.36 eiro;
Solidaritātes projektiem – 37 445.22 eiro.

*Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu praksi ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai prakses projektus, kas paredz praktikantu uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Brīvprātīgā darba, darba un prakses projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme.

!Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu neformālā grupa vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija).

!Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.

Aģentūra informē, ka 2019. gadā plānoti 3 programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi:

  • pirmā projektu konkursa beigu termiņš  - 7. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
  • otrā projektu konkursa beigu termiņš - 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
  • trešā projektu konkursa beigu termiņš - 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Projektu īstenotāji, kuriem ir apstiprināts Brīvprātīgā darba partnerības projekts, otro ikgadējā finansējuma pieprasījumu varēs iesniegt otrajā projektu konkursā – līdz 30. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Informācija par programmas “ Eiropas Solidaritātes korpuss” otro un trešo 2019. gada projektu konkursu tiks publicēta http://www.jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/projektu-konkursirezultati

Detalizēta informācija par programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.