Budžets

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par valsts budžeta izdevumiem, ietaupījumiem un budžeta veidošanās laikā pieņemtajiem lēmumiem, Izglītības un zinātes ministrija atbilstoši Ministru prezidenta rezolūcijai publicē informāciju par Ministrijas izdevumiem un nodarbināto skaitu.

Informācija par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro )

Aģentūras aktuālās tāmes valsts budžeta programmu un apakšprogrammu detalizētajā līmenī