Latvijas-Šveices sadarbības programmas noslēguma pasākums